جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

آه سرد کرمانشاه.....بقلم: ایرج بدربانی

  دربدبخت ترین استان غرب کشور روزگاری درزمان شاه دو کارخانه نساجی بنامهای کشمیر ونساجی غرب فعالیت داشتند .درکشمیر نزدیک۱۰۰۰نفر کارگر ودر نساجی۲۰۰۰نفر مشغول کاربودند!!!تولیدآنهاپارچه،پتو بود...۳۰۰۰هزارخانوارمستقیم شکرگذارکاروتولیدبودند!بابهترین فضای سبز وخدمات برتربه شهروشهروند!!!

  لیک بعداز اتمام جنگ ایران وعراق بجای اینکه تولیدرونق بگیرد وکارخانه ها،گسترش یابند برخلاف عقل ودین برخلاف شرع وعرف ورقها برگشت!پدیده ی،شوم وسیاهی بنام قاچاق سازمان یافته شکل گرفت،باانواع هواپیما،کانتینرها،و...از شرق ایران تامرزهای غربی انواع پارچه ها راواردکردند وناگاه رکودبربازارسایه انداخت.کارگرها بیکار ومعتادشدند!کارخانه هاتعطیل وحتی زمین های متعلق به کارخانجات کشمیر را فروختند وجای کارخانه راساختمان سازی نمودند!انگار خانه ی،پدربزرگ ومادربزرگ بود که بچه های بی غیرتش قفل زدند وفروختند!!!

  مساحت خاک کرمانشاه برابرکشورهلنداست!کشورهلند حتی تمام اروپااندازه کرمانشاه تاریخ وآثارباستانی ندارند!لیک کشورسبزهلند دردنیا مقام اول درپرورش گل وگیاه وتولید لبتنیات دارد وکرمانشاه مقام اول دردنیادرفقر وبیکاری!!!وبدتروتکان دهنده ترآنکه کرمانشاه مقام خطرناک خودکشی وخودسوزیش بیشترازهمه ی،شهرهاست!

  بیشترین مصرف موادمخدر،ناامنی وجنگ وجدل ودرگیری درکوچه وخیابانهایش!!!

  به راستی چه تفاوتی بین کرمانشاه وکشورهلندهست که آن آنچنان سبز واین اینچنین سیاه جلوه میکند؟!

  مردم وخاک هردو قسمت گناهی ندارند ولی بحکم عقل وتجربه این مسئولین کاردان وناکارآمدهستند که جلودارمردمانند!اگرنماینده های کرمانشاه درمجلس چون نمایندگان اصفهان دادوبیداد ها،میکردند هرگز چنین نمیشد!اگراستاندار کرمانشاه درطول این۳۸سال یکبار فقط یکبارازمردم بومی کرمانشاه انتخاب میشد حالی چنین نداشتیم!

  شایداگرنماینده اصلاح طلب کورد دکترالهیاری بجای خیانت درگرفتن رشوه ی،۱۷۰ملیونی ازشهرام جزایری ازشرف ووجدان کاریش برای رای مردم پاسداری میکرد هرگز گرفتارفقروفساد وفحشانمیشدیم!!!

  ای کاش بجای فرستادن چندین نماینده ی،اصفهانی ازاصفهان برای کرمانشاه!کاری که درهیچ استان دیگری سابقه نداشت! مردم دلیر ورستم وار کورد سپاسگزارزحمات مردنیکنام وحماسه ای، کرمانشاه زنده یاد ططری هستند چراکه نام غیر کورد وتوهین آمیز باختران رادرمجلس اوبود دوباره به نیکنامی کرمانشاه بازگشتی تاریخی داد!

  مردمان سرزمین خسرونوشیروان...خسروپرویز وشیرین...اصیل ترین اقوام آریایی! اکنون یابایدراه مهاجرت به تهران واصفهان برای کارپیش بگیرند یااینکه بسازندوبسوزند!شهریکه یک تیم فوتبال درلیگ برترندارد!شهریکه معدن کشتی ایران وجهان است!ولی هیچ وجدان ودلسوزی ندارد که ازبن بستی که مسیولین باندانم کاری وقاچاق و....برایش ورق زده اند نفس بکشد وجوانش جوانی کند وهمه اززندگی درپاکی وآرامش لذت ببرند! و....

  مردم کورد لیاقت بهترین آموزش وپرورش،بهترین خدمات بهداشتی وپزشکی وحمایت های قانونی مالی ومعنوی رابه حق دارند چراکه این شهرومردمانش بدترین روزهای جنگ،بدترین بمبارانهای هوایی،آنهم بدون پوشش پدافند روز وبیشترین شهید خصوص غیرنظامی راداشته اند!هرچنددرسفرتاریخی امام خامنه ای(س) دستوراکیدفرمودند که به این مردم وبه این شهر تاآبادانی برسید ولی متاسفانه مسئولین هنوزاین دستورمقدس وامرالهی راجامه ی،عمل نپوشانده اند...بامید سربلندی وسرافرازی کورد وکرمانشاه

   


  این مطلب تا کنون 16 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1395
  منبع
  برچسب ها : کرمانشاه ,کورد ,مردم ,مقام ,کارخانه ,بجای ,
  آه سرد کرمانشاه.....بقلم: ایرج بدربانی

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز یکشنبه 3 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر